Doradztwo podatkowe

DP Synergia Sp. z o.o. prowadzi swoją praktykę doradztwa podatkowego na podstawie wpisu do rejestru osób prawnych uprawnionych do wykonywania doradztwa podatkowego pod numerem 499 dokonanym przez Krajową Radę Doradców Podatkowych.

DP Synergia Sp. z o.o. pomoże odnaleźć się Państwu w morzu skomplikowanych przepisów podatkowych, a w warunkach często zmieniającego się i podlegającego interpretacjom prawa podatkowego profesjonalna pomoc stanowi niewątpliwie element przewagi konkurencyjnej. 

W sporządzonych deklaracjach i zeznaniach podatkowych podajemy numer wpisu na listę doradców, przez 5 lat przechowujemy kopie sporządzonych przez siebie dokumentów, a w razie błędu ponosimy odpowiedzialność odszkodowawczą za wyrządzoną szkodę.    

W zakres świadczonych usług doradztwa podatkowego wchodzi:        

  • Udzielanie porad, opinii i wyjaśnień z zakresu obowiązków podatkowych;     

  • Sporządzanie zeznań i deklaracji podatkowych oraz udzielanie pomocy w tym zakresie;   

  • Reprezentowanie klientów w postępowaniu przed organami podatkowymi we wszystkich instancjach;    

  • Doradztwo w zakresie międzynarodowego prawa podatkowego, doradztwo i reprezentowanie klientów w zakresie obowiązków wynikających z prawa celnego;  

  • Prowadzenie ksiąg podatkowych i innych ewidencji do celów podatkowych oraz udzielanie pomocy w tym zakresie;   

  • Inne czynności, na które zezwala ustawa o doradztwie podatkowym.